Fragments#16

OLYMPUS OM-1+Olymupus OM ZUIKO 55mm f1.2
2013,Nagoya,

Posted by Tetsu Nakamura at 2015.10.02 Fri